MENU
Viễn cảnh & Sứ mệnh
Trở thành tập đoàn hạng A, tạo ra những sản phẩm đem lại hạnh phúc và làm gia tăng giá trị cuộc sống cho mọi người trên thế giới và đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.
Giá trị cốt lõi
Chiến lược
Chiến lược
Chúng tôi đặt ra các chiến lược dài hạn và ngắn hạn phù hợp với từng giai đoạn phát triển, tập trung hết nguồn lực để đạt được mục tiêu đề ra.
Khát vọng
Khát vọng
Khát vọng của Acorp là trở thành tập đoàn hạng A. Vì thế, tất cả các thành viên đều nỗ lực làm việc hết sức nhằm thực hiện điều đó.
Hành động
Hành động
Chủ động, kiên định trong mọi việc và chịu trách nhiệm với công việc. Đặt ra mục tiêu rõ ràng với mong muốn chân thành là cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho người khác.
Đội ngũ
Đội ngũ
Xây dựng đội ngũ làm việc hết sức chứ không hết giờ, tuân thủ kỷ luật, đạo đức doanh nghiệp, luôn tìm giải pháp để đạt mục tiêu.
Văn hóa
Văn hóa
Tận tâm với khách hàng, yêu thương và hỗ trợ đồng đội, luôn chân thành đồng cảm và hành động vì người khác.
Trung thực
Trung thực
Chúng tôi cam kết trung thực trong mọi hoạt động kinh doanh. Trung thực trong mọi mối quan hệ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ACORP GROUP
Tầng 17 - S803 - Vinhomes Quận 9 - Hồ Chí Minh
0905288223
dautu.acorp@gmail.com
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN:

Copyright © 2019 Acorp. All Rights Reserved