MENU
Cơ Cấu Tổ Chức & Đội Ngũ Nhân Viên

Tập đoàn Acorp hoạt động trong 3 lĩnh vực cốt lõi theo phân cấp điều hành dạng công ty thành viên độc lập. Các công ty thành viên chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, ban cố vấn và ban kiểm soát. Tự điều hành, hoạch định và chịu trách nhiệm với kế hoạch và kết quả kinh doanh. Các bộ phận ở cấp Tập đoàn có chức năng hỗ trợ, tư vấn và giám sát cho các công ty thành viên đồng thời có trách nhiệm phê duyệt, dẫn dắt hoạt động của cả Tập đoàn.

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO VÀ NHÂN VIÊN

Ban lãnh đạo

Ông Mai Văn Khoa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ năm 2016. Ông là người đặt những viên gạch đầu tiên cho doanh nghiệp này, là người sáng lập và đồng hành cùng sự phát triển trong các lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn trong suốt thời gian vừa qua.

Năm 2018, ông được vinh danh Doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc do Trung ương hội doanh nhân trẻ Việt Nam bầu chọn.

Nhân viên

Tính đến nay, Tập đoàn Acorp có 4 công ty thành viên với 200+ cán bộ nhân viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ACORP GROUP
Tầng 17 - S803 - Vinhomes Quận 9 - Hồ Chí Minh
0905288223
dautu.acorp@gmail.com
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN:

Copyright © 2019 Acorp. All Rights Reserved