MENU

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Acity được thành lập với khát vọng phát triển một hệ sinh thái xây dựng, khai thác các loại hình sản phẩm, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực Bất động sản. 
Acity luôn tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu và tiết kiệm nhất cho khách hàng thông qua 3 lĩnh vực hoạt động chính:

 • Bất động sản thuê và cho thuê
 • Bất động sản phân phối
 • Bất động sản đầu tư và khai thác


Tại sao chọn đầu tư vào Acity?

 

 • Nền tảng phát triển tốt
 • Lợi nhuận hấp dẫn – bền vững cho nhà đầu tư
 • Sản phẩm đa dạng, trải rộng trên khắp mọi miền
 • Nhân lực hùng mạnh
 • Mô hình đầu tư chuyên nghiệp


Quyền lợi cho đối tác muốn góp vốn:


► Đối với Cổ phần phổ thông

 • Quyền hưởng cổ tức 
 • Quyền mua cổ phiếu mới 
 • Được ưu tiên mua đầu tiêu khi công ty phát hành cổ phiếu mới trước khi công bố ra thị trường. 
 • Giá cổ phiếu được mua mới sẽ thấp hơn so với mức giá thị trường hiện hành
 • Quyền bỏ phiếu, quyền biểu quyết của Đại hội cổ đông
 • Giá cổ phiếu sẽ tăng trưởng theo tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp

Đối với Cổ phần ưu đãi cổ tức

 • Nhận cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức hoặc trên hợp đồng chuyển nhượng.
 • Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản.
 • Có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Đối với Cổ phần ưu đãi hoàn lại

 • Được hoàn lại vốn góp theo các điều kiện được ghi cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. 
 • Có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông


Quy trình hợp tác:


1. Chọn gói mua:
Sau khi tìm hiểu về thông tin, nhà đầu tư có thể lựa chọn gói mua phù hợp với mong muốn và mục đích kinh doanh dựa trên bảng giá chi tiết được cung cấp.
2. Chuyển khoản thanh toán:
Nhà đầu tư tiến hành chuyển khoản thanh toán 100% giá mua cổ phần trên gói mua đã lựa chọn. Bộ phận kinh doanh Acity sẽ trực tiếp liên hệ và phản hồi thông tin sau khi xác nhận chuyển khoản từ nhà đầu tư.
3. Hợp đồng chuyển nhượng vốn:
Sau khi xác nhận chuyển khoản, doanh nghiệp tiến hành soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn bao gồm các điều khoản, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên theo đúng quy định của pháp luật.
4. Ký và đóng dấu:
Sau khi thống nhất về các điều khoản hợp đồng, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn.
5. Cấp sổ chứng nhận cổ phần:
Nhà đầu tư sẽ được doanh nghiệp cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần với đầy đủ các thông tin mà nhà đầu tư cung cấp.
6. Thanh lý hợp đồng (nếu có):
Doanh nghiệp sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng nếu nhà đầu tư có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần hoặc rút vốn đầu tư. 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ACORP
613 Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng
0901 977 233
dautu.acorp@gmail.com
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN:

Copyright © 2019 Acorp. All Rights Reserved